Trung tâm hiend Audio Sơn Hà

Hệ thống dCS Vivaldi

Hệ thống dCS Vivaldi

Liên hệ để có giá tốt nhất: 0908 812 754

3.350.000.000 đ
DCS Vivaldi One CD/SACD Player/ Apex / NEW

DCS Vivaldi One CD/SACD Player/ Apex / NEW

Liên hệ để có giá tốt nhất: 0908 812 754

2.500.000.000 đ
Hệ thống Esoteric Grandioso D1X - P1X

Hệ thống Esoteric Grandioso D1X - P1X

Liên hệ để có giá tốt nhất: 0908 812 754

2.378.000.000 đ
Esoteric Grandioso P1X CD/ Grandioso D1X DA

Esoteric Grandioso P1X CD/ Grandioso D1X DA

Liên hệ để có giá tốt nhất: 0908 812 754

2.320.000.000 đ
Hệ thống Esoteric Grandioso G1 - PS1 - K1X
Hệ thống Esoteric Grandioso G1 - PS1 - K1X

Hệ thống Esoteric Grandioso G1 - PS1 - K1X

Liên hệ để có giá tốt nhất: 0908 812 754

1.966.000.000 đ
DCS Rossini Transport, DAC & Clock
Trả góp
DCS Rossini Transport, DAC & Clock

DCS Rossini Transport, DAC & Clock

Liên hệ để có giá tốt nhất: 0908 812 754

1.740.000.000 đ
Hệ thống Esoteric Grandioso G1 - N03T - K1 / Mua nguyên bộ
Trả góp
Hệ thống Esoteric Grandioso G1 - N03T - K1 / Mua nguyên bộ

Hệ thống Esoteric Grandioso G1 - N03T - K1 / Mua nguyên bộ

Liên hệ để có giá tốt nhất: 0908 812 754

1.706.550.000 đ
Combo EMMLabs TX2 - DA2 V2

Combo EMMLabs TX2 - DA2 V2

Liên hệ để có giá tốt nhất: 0908 812 754

1.282.500.000 đ
Esoteric Grandioso D1X Monoblock 2-channel DAC

Esoteric Grandioso D1X Monoblock 2-channel DAC

Liên hệ để có giá tốt nhất: 0908 812 754

1.189.850.000 đ
Trả góp
DCS Vivaldi CD/SACD Transport

DCS Vivaldi CD/SACD Transport

Liên hệ để có giá tốt nhất: 0908 812 754

1.120.000.000 đ
Trả góp
Đầu Băng Cối Ballfinger M 063 H5

Đầu Băng Cối Ballfinger M 063 H5

Liên hệ để có giá tốt nhất: 0908 812 754

1.058.000.000 đ
Trả góp
DCS Vivaldi DAC/ Digital To Analogue

DCS Vivaldi DAC/ Digital To Analogue

Liên hệ để có giá tốt nhất: 0908 812 754

1.050.000.000 đ
Hệ thống Esoteric K-01Xs - G-02X - N-01XD

Hệ thống Esoteric K-01Xs - G-02X - N-01XD

Liên hệ để có giá tốt nhất: 0908 812 754

990.450.000 đ
dCS Rossini CD Player and Clock

dCS Rossini CD Player and Clock

Liên hệ để có giá tốt nhất: 0908 812 754

950.000.000 đ
Esoteric Grandioso K1X
Esoteric Grandioso K1X

Esoteric Grandioso K1X

Liên hệ để có giá tốt nhất: 0908 812 754

888.850.000 đ
Trả góp
Bộ đầu phát Accuphase DC-1000 và DP-1000

Bộ đầu phát Accuphase DC-1000 và DP-1000

Liên hệ để có giá tốt nhất: 0908 812 754

790.000.000 đ
Trả góp
dCS Rossini APEX DAC

dCS Rossini APEX DAC

Liên hệ để có giá tốt nhất: 0908 812 754

790.000.000 đ
Esoteric Grandioso K1

Esoteric Grandioso K1

Liên hệ để có giá tốt nhất: 0908 812 754

768.850.000 đ
Accuphase  DP-950 & DC-950
30%
Trả góp
Accuphase  DP-950 & DC-950

Accuphase DP-950 & DC-950

Liên hệ để có giá tốt nhất: 0908 812 754

518.000.000 đ740.000.000 đ
Naim ND 555/555PS DR Network DAC

Naim ND 555/555PS DR Network DAC

Liên hệ để có giá tốt nhất: 0908 812 754

734.760.000 đ
Emmlabs DA2 V2 Reference Stereo DAC

Emmlabs DA2 V2 Reference Stereo DAC

Liên hệ để có giá tốt nhất: 0908 812 754

705.000.000 đ
dCS Rossini CD/SACD Transport

dCS Rossini CD/SACD Transport

Liên hệ để có giá tốt nhất: 0908 812 754

670.000.000 đ
dCS Vivaldi Upsampler plus Networ Streamer

dCS Vivaldi Upsampler plus Networ Streamer

Liên hệ để có giá tốt nhất: 0908 812 754

650.000.000 đ
Đầu CD Esoteric K-01XD Black Edition

Đầu CD Esoteric K-01XD Black Edition

Liên hệ để có giá tốt nhất: 0908 812 754

639.000.000 đ
Grandioso G1 Master Clock Generator

Grandioso G1 Master Clock Generator

Liên hệ để có giá tốt nhất: 0908 812 754

638.850.000 đ
Esoteric K-01XD SACD/CD Player
Trả góp
Esoteric K-01XD SACD/CD Player

Esoteric K-01XD SACD/CD Player

Liên hệ để có giá tốt nhất: 0908 812 754

618.850.000 đ
Esoteric N-01XD Network DAC

Esoteric N-01XD Network DAC

Liên hệ để có giá tốt nhất: 0908 812 754

595.850.000 đ
Naim CD555 Reference CD Player

Naim CD555 Reference CD Player

Liên hệ để có giá tốt nhất: 0908 812 754

591.600.000 đ
Đầu Băng Cối Ballfinger M 002 P

Đầu Băng Cối Ballfinger M 002 P

Liên hệ để có giá tốt nhất: 0908 812 754

588.000.000 đ
EmmLabs TX2 CD/SACD Transport

EmmLabs TX2 CD/SACD Transport

Liên hệ để có giá tốt nhất: 0908 812 754

587.500.000 đ
Esoteric D-02X DAC

Esoteric D-02X DAC

Liên hệ để có giá tốt nhất: 0908 812 754

568.850.000 đ
Trả góp
Aurender N30SA

Aurender N30SA

Liên hệ để có giá tốt nhất: 0908 812 754

564.000.000 đ
Audio Sơn Hà
Audio Sơn Hà
STTHình ảnhTên sản phẩmSố lượngĐơn giáTổng giáXóa