Phòng nghe nhạc chuẩn Hi-End (Tán âm Kaiser)

Liên hệ để có giá tốt nhất: 0908 812 754

Trả góp 0%

Phòng Mẫu 6

Liên hệ để có giá tốt nhất: 0908 812 754

Trả góp 0%

Phòng Karaoke Mẫu 5

Liên hệ để có giá tốt nhất: 0908 812 754

Trả góp 0%

Phòng Mẫu 4

Liên hệ để có giá tốt nhất: 0908 812 754

Trả góp 0%

Phòng Mẫu 3

Liên hệ để có giá tốt nhất: 0908 812 754

Trả góp 0%

Phòng Karaoke Mẫu 2

Liên hệ để có giá tốt nhất: 0908 812 754

Trả góp 0%

Phòng Mẫu 1

Liên hệ để có giá tốt nhất: 0908 812 754

Trả góp 0%

Phòng Mẫu Overhead 7.2.4 AM TRẦN

Liên hệ để có giá tốt nhất: 0908 812 754

Trả góp 0%

Phòng Mẫu Front/Rear Height / 7.2.4 TREO TƯỜNG

Liên hệ để có giá tốt nhất: 0908 812 754

Trả góp 0%

Phòng Mẫu 7.1.4

Liên hệ để có giá tốt nhất: 0908 812 754

Trả góp 0%

Phòng Mẫu 5.1.4 (Enabled Speakers)

Liên hệ để có giá tốt nhất: 0908 812 754

Trả góp 0%

Phòng Mẫu 7.1.2

Liên hệ để có giá tốt nhất: 0908 812 754

Trả góp 0%

Phòng Mẫu 5.1.4

Liên hệ để có giá tốt nhất: 0908 812 754