Trung tâm hiend Audio Sơn Hà

Trả góp
Wilson Audio Thors Hammer Subwoofer ( 2 bass 38cm )

Wilson Audio Thors Hammer Subwoofer ( 2 bass 38cm )

Liên hệ để có giá tốt nhất: 0908 812 754

615.850.000 đ
Loa sub JL Audio Gotham G213 V2 ( 2 bass 35Cm ) ( C.Suất 4500W)

Loa sub JL Audio Gotham G213 V2 ( 2 bass 35Cm ) ( C.Suất 4500W)

Liên hệ để có giá tốt nhất: 0908 812 754

534.870.000 đ
Trả góp
Loa Sub Focal Utopia Color EVO - 12inch ( 30cm )

Loa Sub Focal Utopia Color EVO - 12inch ( 30cm )

Liên hệ để có giá tốt nhất: 0908 812 754

510.000.000 đ
Loa Sub Rel No32 - 15nich ( 40cm )
Trả góp
Loa Sub Rel No32 - 15nich ( 40cm )

Loa Sub Rel No32 - 15nich ( 40cm )

Liên hệ để có giá tốt nhất: 0908 812 754

300.000.000 đ
Trả góp
Sub Wilson Audio Watch Dog - 12inch ( 30cm )

Sub Wilson Audio Watch Dog - 12inch ( 30cm )

Liên hệ để có giá tốt nhất: 0908 812 754

280.000.000 đ
Loa Sub Rel No31 - 12inch ( 30cm )
Trả góp
Loa Sub Rel No31 - 12inch ( 30cm )

Loa Sub Rel No31 - 12inch ( 30cm )

Liên hệ để có giá tốt nhất: 0908 812 754

204.000.000 đ
Trả góp
Loa sub JL Audio Fathom F113 V2 13.5inch ( 35cm ) C.Suất 3000 W)

Loa sub JL Audio Fathom F113 V2 13.5inch ( 35cm ) C.Suất 3000 W)

Liên hệ để có giá tốt nhất: 0908 812 754

169.800.000 đ
Trả góp
Loa sub JL Audio Fathom F112 V2 12inch ( 30cm ) C.Suất 1800W

Loa sub JL Audio Fathom F112 V2 12inch ( 30cm ) C.Suất 1800W

Liên hệ để có giá tốt nhất: 0908 812 754

141.500.000 đ
Trả góp
Sub B&W DB1D ( 2 bass 30cm )

Sub B&W DB1D ( 2 bass 30cm )

Liên hệ để có giá tốt nhất: 0908 812 754

140.000.000 đ
Trả góp
Sub JBL VPSB 7118DP  18inch ( 45cm )

Sub JBL VPSB 7118DP 18inch ( 45cm )

Liên hệ để có giá tốt nhất: 0908 812 754

133.790.000 đ
Trả góp
Bowers & Wilkins DB2D ( 2 bass 25cm )

Bowers & Wilkins DB2D ( 2 bass 25cm )

Liên hệ để có giá tốt nhất: 0908 812 754

110.000.000 đ
Loa Sub REL Carbon Special - 12inch ( 30cm )
Trả góp
Loa Sub REL Carbon Special - 12inch ( 30cm )

Loa Sub REL Carbon Special - 12inch ( 30cm )

Liên hệ để có giá tốt nhất: 0908 812 754

105.000.000 đ
Trả góp
Bowers & Wilkins DB3D ( 2 bass 20cm )

Bowers & Wilkins DB3D ( 2 bass 20cm )

Liên hệ để có giá tốt nhất: 0908 812 754

85.000.000 đ
Trả góp
JBL SRX828SP Dual Subwoofer 18inch ( 45cm )

JBL SRX828SP Dual Subwoofer 18inch ( 45cm )

Liên hệ để có giá tốt nhất: 0908 812 754

81.500.000 đ
Trả góp
JL AUDIO E-SUB E112 GLOSS - 12inch ( 30cm )

JL AUDIO E-SUB E112 GLOSS - 12inch ( 30cm )

Liên hệ để có giá tốt nhất: 0908 812 754

79.240.000 đ
 Loa Subwoofer REL S812  12inch ( 30 cm )
Trả góp
 Loa Subwoofer REL S812  12inch ( 30 cm )

Loa Subwoofer REL S812 12inch ( 30 cm )

Liên hệ để có giá tốt nhất: 0908 812 754

79.200.000 đ
Trả góp
Loa Sub JBL HDI1200P - 12inch ( 30cm )

Loa Sub JBL HDI1200P - 12inch ( 30cm )

Liên hệ để có giá tốt nhất: 0908 812 754

75.000.000 đ
Trả góp
JL Audio E-Sub E112 ASH - 12inch ( 30cmm )

JL Audio E-Sub E112 ASH - 12inch ( 30cmm )

Liên hệ để có giá tốt nhất: 0908 812 754

73.580.000 đ
Trả góp
Loa Sub Revel Performa3 B112  12inch ( 30cm )

Loa Sub Revel Performa3 B112 12inch ( 30cm )

Liên hệ để có giá tốt nhất: 0908 812 754

72.000.000 đ
Loa Subwoofer REL S510 - 10inch ( 25cm )
Trả góp
Loa Subwoofer REL S510 - 10inch ( 25cm )

Loa Subwoofer REL S510 - 10inch ( 25cm )

Liên hệ để có giá tốt nhất: 0908 812 754

64.800.000 đ
Trả góp
Bowers & Wilkins DB4S - 10inch ( 25cm )

Bowers & Wilkins DB4S - 10inch ( 25cm )

Liên hệ để có giá tốt nhất: 0908 812 754

62.000.000 đ
Trả góp
 Loa JL AUDIO E-SUB E110 ASH - 10inch ( 25cm )

Loa JL AUDIO E-SUB E110 ASH - 10inch ( 25cm )

Liên hệ để có giá tốt nhất: 0908 812 754

56.600.000 đ
Trả góp
Sub JBL VRX-918S/ Cái 18inch ( 45cm )

Sub JBL VRX-918S/ Cái 18inch ( 45cm )

Liên hệ để có giá tốt nhất: 0908 812 754

56.600.000 đ
Trả góp
Loa Sub Revel Performa3 B110 10inch ( 25cm )

Loa Sub Revel Performa3 B110 10inch ( 25cm )

Liên hệ để có giá tốt nhất: 0908 812 754

52.800.000 đ
Trả góp
Loa Sub Kef KF92 ( 2 bass 22cm )

Loa Sub Kef KF92 ( 2 bass 22cm )

Liên hệ để có giá tốt nhất: 0908 812 754

51.700.000 đ
Trả góp
Loa Sub JBL PRX 815XLFW 18inch ( 45cm )

Loa Sub JBL PRX 815XLFW 18inch ( 45cm )

Liên hệ để có giá tốt nhất: 0908 812 754

49.600.000 đ
Loa Sub REL HT1508  15inch ( 40cm )
Trả góp
Loa Sub REL HT1508  15inch ( 40cm )

Loa Sub REL HT1508 15inch ( 40cm )

Liên hệ để có giá tốt nhất: 0908 812 754

48.000.000 đ
Trả góp
Loa Sub Kef KC62 ( 2 bass 15cm )

Loa Sub Kef KC62 ( 2 bass 15cm )

Liên hệ để có giá tốt nhất: 0908 812 754

43.750.000 đ
Trả góp
Loa Sub JL AUDIO DOMINION D110 ASH ( 10inch ( 25cm ) C.Suất 750 W)

Loa Sub JL AUDIO DOMINION D110 ASH ( 10inch ( 25cm ) C.Suất 750 W)

Liên hệ để có giá tốt nhất: 0908 812 754

42.450.000 đ
Trả góp
Loa Sub JBL Eon 718S - 18inch ( 45cm )

Loa Sub JBL Eon 718S - 18inch ( 45cm )

Liên hệ để có giá tốt nhất: 0908 812 754

39.900.000 đ
Audio Sơn Hà
Audio Sơn Hà
STTHình ảnhTên sản phẩmSố lượngĐơn giáTổng giáXóa