Trung tâm hiend Audio Sơn Hà

Trả góp
Crown DCi  8/600ND Power Amplifier with AVB

Crown DCi 8/600ND Power Amplifier with AVB

Liên hệ để có giá tốt nhất: 0908 812 754

217.880.000 đ
Trả góp
Power Amply Crown DCi 4|2400N

Power Amply Crown DCi 4|2400N

Liên hệ để có giá tốt nhất: 0908 812 754

217.390.000 đ
Trả góp
Power Amply Crown I-Tech 4x3500HD

Power Amply Crown I-Tech 4x3500HD

Liên hệ để có giá tốt nhất: 0908 812 754

206.130.000 đ
Trả góp
Power Amply Crown DCi 8/600N Analog

Power Amply Crown DCi 8/600N Analog

Liên hệ để có giá tốt nhất: 0908 812 754

198.070.000 đ
Trả góp
Crown DCi x/600 Analog Power Amplifier

Crown DCi x/600 Analog Power Amplifier

Liên hệ để có giá tốt nhất: 0908 812 754

198.000.000 đ
Trả góp
Loa JBL VP7315/64DP

Loa JBL VP7315/64DP

Liên hệ để có giá tốt nhất: 0908 812 754

178.390.000 đ
Trả góp
Power Amply Crown I-Tech 12000HD

Power Amply Crown I-Tech 12000HD

Liên hệ để có giá tốt nhất: 0908 812 754

170.890.000 đ
Trả góp
JBL Synthesis SDEC-5500 Equalizer

JBL Synthesis SDEC-5500 Equalizer

Liên hệ để có giá tốt nhất: 0908 812 754

168.000.000 đ
Trả góp
JBL SDEC-4500P Crossovers

JBL SDEC-4500P Crossovers

Liên hệ để có giá tốt nhất: 0908 812 754

168.000.000 đ
Trả góp
Micro Shure ADX2/K9 & Bộ nhận sóng Shure AD4D

Micro Shure ADX2/K9 & Bộ nhận sóng Shure AD4D

Liên hệ để có giá tốt nhất: 0908 812 754

154.200.000 đ
 JBL KP-4012/Crown XLI-2500/Dàn Karaoke Cao cấp dành cho phòng 40 - 60m2  (Set2)
Trả góp
 JBL KP-4012/Crown XLI-2500/Dàn Karaoke Cao cấp dành cho phòng 40 - 60m2  (Set2)
Trả góp
Crown DCi 4/1250ND Power Amplifier with AVB

Crown DCi 4/1250ND Power Amplifier with AVB

Liên hệ để có giá tốt nhất: 0908 812 754

148.780.000 đ
Trả góp
Bộ karaoke JBL PRX 815W Floor Monitor

Bộ karaoke JBL PRX 815W Floor Monitor

Liên hệ để có giá tốt nhất: 0908 812 754

148.200.000 đ
Trả góp
Power Amply Crown DCi 2|2400N

Power Amply Crown DCi 2|2400N

Liên hệ để có giá tốt nhất: 0908 812 754

143.710.000 đ
Trả góp
Loa JBL VP7215/ 95DP

Loa JBL VP7215/ 95DP

Liên hệ để có giá tốt nhất: 0908 812 754

142.000.000 đ
Trả góp
Crown DCi 4x1250 Analog Power Amplifier

Crown DCi 4x1250 Analog Power Amplifier

Liên hệ để có giá tốt nhất: 0908 812 754

140.000.000 đ
Trả góp
Soundcraft Si Performer 1

Soundcraft Si Performer 1

Liên hệ để có giá tốt nhất: 0908 812 754

138.300.000 đ
Trả góp
Power Amply Crown I-Tech 9000HD

Power Amply Crown I-Tech 9000HD

Liên hệ để có giá tốt nhất: 0908 812 754

137.420.000 đ
Trả góp
Power Amply Crown MA 12000i

Power Amply Crown MA 12000i

Liên hệ để có giá tốt nhất: 0908 812 754

135.910.000 đ
Trả góp
Power Amply Crown DCi 4|1250N

Power Amply Crown DCi 4|1250N

Liên hệ để có giá tốt nhất: 0908 812 754

135.250.000 đ
Trả góp
Loa JBL VP7212 / 64DP

Loa JBL VP7212 / 64DP

Liên hệ để có giá tốt nhất: 0908 812 754

133.700.000 đ
Trả góp
Crown DCi 8/300N Analog Power Amplifier with BLU link

Crown DCi 8/300N Analog Power Amplifier with BLU link

Liên hệ để có giá tốt nhất: 0908 812 754

132.890.000 đ
Trả góp
Crown DCi 8x300 Analog Power Amplifier

Crown DCi 8x300 Analog Power Amplifier

Liên hệ để có giá tốt nhất: 0908 812 754

132.500.000 đ
Trả góp
Bộ karaoke JBL XS10

Bộ karaoke JBL XS10

Liên hệ để có giá tốt nhất: 0908 812 754

131.300.000 đ
  JBL KP-4012 /Crown XLI-1500 /Dàn Karaoke Cao Cấp  phòng 40 - 60m2 Pro  ( Set1)
Trả góp
  JBL KP-4012 /Crown XLI-1500 /Dàn Karaoke Cao Cấp  phòng 40 - 60m2 Pro  ( Set1)
Trả góp
Soundcraft Si Expression 3

Soundcraft Si Expression 3

Liên hệ để có giá tốt nhất: 0908 812 754

116.300.000 đ
Trả góp
Power Amply Crown I-Tech 5000HD

Power Amply Crown I-Tech 5000HD

Liên hệ để có giá tốt nhất: 0908 812 754

114.520.000 đ
Hệ thống Karaoke và xem phim Hi End loa JBL 4312G
25%
Trả góp
Hệ thống Karaoke và xem phim Hi End loa JBL 4312G

Hệ thống Karaoke và xem phim Hi End loa JBL 4312G

Liên hệ để có giá tốt nhất: 0908 812 754

84.750.000 đ113.000.000 đ
Trả góp
Power Amply Crown MA 9000i

Power Amply Crown MA 9000i

Liên hệ để có giá tốt nhất: 0908 812 754

107.970.000 đ
Trả góp
JL CR1 ACTIVE CROSSOVER

JL CR1 ACTIVE CROSSOVER

Liên hệ để có giá tốt nhất: 0908 812 754

107.540.000 đ
Trả góp
Power Amply Crown DCi 4|600N

Power Amply Crown DCi 4|600N

Liên hệ để có giá tốt nhất: 0908 812 754

102.640.000 đ
Trả góp
Power Amply Crown CDi 6000

Power Amply Crown CDi 6000

Liên hệ để có giá tốt nhất: 0908 812 754

102.100.000 đ
Audio Sơn Hà
Audio Sơn Hà
STTHình ảnhTên sản phẩmSố lượngĐơn giáTổng giáXóa