Trung tâm hiend Audio Sơn Hà

Trả góp
Micro Shure ADX2/K9 & Bộ nhận sóng Shure AD4D

Micro Shure ADX2/K9 & Bộ nhận sóng Shure AD4D

Liên hệ để có giá tốt nhất: 0908 812 754

154.200.000 đ
Trả góp
Micro không dây Shure ULXD24D/B58

Micro không dây Shure ULXD24D/B58

Liên hệ để có giá tốt nhất: 0908 812 754

96.700.000 đ
Trả góp
Bộ nhận sóng micro Shure AD4D

Bộ nhận sóng micro Shure AD4D

Liên hệ để có giá tốt nhất: 0908 812 754

86.600.000 đ
Trả góp
Micro Shure ADX2/K9 (B)

Micro Shure ADX2/K9 (B)

Liên hệ để có giá tốt nhất: 0908 812 754

67.600.000 đ
Trả góp
Micro Shure SLXD4D/B87A

Micro Shure SLXD4D/B87A

Liên hệ để có giá tốt nhất: 0908 812 754

55.600.000 đ
Trả góp
Micro Shure SLXD24D/B58

Micro Shure SLXD24D/B58

Liên hệ để có giá tốt nhất: 0908 812 754

48.800.000 đ
Trả góp
Micro không dây Shure ULXD24/B58

Micro không dây Shure ULXD24/B58

Liên hệ để có giá tốt nhất: 0908 812 754

42.800.000 đ
Trả góp
Bộ micro không dây EW 100 G4-ME2/835-S

Bộ micro không dây EW 100 G4-ME2/835-S

Liên hệ để có giá tốt nhất: 0908 812 754

26.000.000 đ
Trả góp
Micro không dây AKG PR4500 ENG Set HT

Micro không dây AKG PR4500 ENG Set HT

Liên hệ để có giá tốt nhất: 0908 812 754

23.150.000 đ
Trả góp
Micro không dây Shure BLX288A/SM58

Micro không dây Shure BLX288A/SM58

Liên hệ để có giá tốt nhất: 0908 812 754

22.800.000 đ
Trả góp
Micro Shure SLXD24A/SM58

Micro Shure SLXD24A/SM58

Liên hệ để có giá tốt nhất: 0908 812 754

22.700.000 đ
Trả góp
Bộ phát cầm tay Shure ULXD2/B87A

Bộ phát cầm tay Shure ULXD2/B87A

Liên hệ để có giá tốt nhất: 0908 812 754

22.500.000 đ
Trả góp
Sennheiser ew 135-P G3 Microphone / Bộ

Sennheiser ew 135-P G3 Microphone / Bộ

Liên hệ để có giá tốt nhất: 0908 812 754

22.310.000 đ
Trả góp
Micro Shure BLX288A/PG58

Micro Shure BLX288A/PG58

Liên hệ để có giá tốt nhất: 0908 812 754

20.500.000 đ
Trả góp
Micro AKG C636

Micro AKG C636

Liên hệ để có giá tốt nhất: 0908 812 754

18.340.000 đ
Trả góp
Micro AKG WMS470 C5

Micro AKG WMS470 C5

Liên hệ để có giá tốt nhất: 0908 812 754

18.000.000 đ
Trả góp
Micro không dây Shure BLX188A/CVL

Micro không dây Shure BLX188A/CVL

Liên hệ để có giá tốt nhất: 0908 812 754

16.500.000 đ
Trả góp
AKG WMS 470/D5 Microphone 1 cây

AKG WMS 470/D5 Microphone 1 cây

Liên hệ để có giá tốt nhất: 0908 812 754

16.200.000 đ
Trả góp
Bộ Micro Shure SVX288/PG58

Bộ Micro Shure SVX288/PG58

Liên hệ để có giá tốt nhất: 0908 812 754

15.200.000 đ
10%
Trả góp
Audio-Technica AE-5400

Audio-Technica AE-5400

Liên hệ để có giá tốt nhất: 0908 812 754

13.500.000 đ15.000.000 đ
Trả góp
Bộ Micro Karaoke Shure SVX288/PG28 Dual

Bộ Micro Karaoke Shure SVX288/PG28 Dual

Liên hệ để có giá tốt nhất: 0908 812 754

14.660.000 đ
Trả góp
Bộ phát cầm tay Shure ULXD2/SM58

Bộ phát cầm tay Shure ULXD2/SM58

Liên hệ để có giá tốt nhất: 0908 812 754

14.100.000 đ
Trả góp
Micro không dây Shure BLX24A/SM58

Micro không dây Shure BLX24A/SM58

Liên hệ để có giá tốt nhất: 0908 812 754

13.600.000 đ
Trả góp
Micro Shure SVX188E/CVL

Micro Shure SVX188E/CVL

Liên hệ để có giá tốt nhất: 0908 812 754

12.850.000 đ
Trả góp
Sennheiser SKM 100-835 G3 Wireless Microphone

Sennheiser SKM 100-835 G3 Wireless Microphone

Liên hệ để có giá tốt nhất: 0908 812 754

12.650.000 đ
Trả góp
Micro không dây Dcom PRO

Micro không dây Dcom PRO

Liên hệ để có giá tốt nhất: 0908 812 754

12.000.000 đ
Trả góp
AKG HT470 C5 Microphone

AKG HT470 C5 Microphone

Liên hệ để có giá tốt nhất: 0908 812 754

11.300.000 đ
Trả góp
Micro không dây Shupu UCS-840

Micro không dây Shupu UCS-840

Liên hệ để có giá tốt nhất: 0908 812 754

11.000.000 đ
Trả góp
Micro Không Dây JBL VM300

Micro Không Dây JBL VM300

Liên hệ để có giá tốt nhất: 0908 812 754

11.000.000 đ
Trả góp
Micro Không Dây Navison Audio No.86

Micro Không Dây Navison Audio No.86

Liên hệ để có giá tốt nhất: 0908 812 754

9.800.000 đ
Audio Sơn Hà
Audio Sơn Hà
STTHình ảnhTên sản phẩmSố lượngĐơn giáTổng giáXóa