Kaiser Acoutc - AP2 Dùng cho các thiết bị Amply, Power, Đầu cd các moden

Còn hàng

Đức

Triệt tiêu rung chấn sinh ra từ các chi tiết linh kiện điện tử trong quá trình vận hành bằng phương pháp hiệu quả, không cản trở, không gây cộng hưởng.

Chân kê máy CDS1: 15 080 000 Đ (bộ 3 cái)

Thông tin và hướng dẫn cách sử dụng xem tại: https://www.kaiser-acoustics.com/en/hifi-equipment/hifi-equipment.html

1. Định vị cơ sở khung trong tầng chính xác vị trí cần thiết. Cấp độ bằng cách điều chỉnh chân.

2. Định vị nền tảng đầu tiên lên khung cơ sở.

3. Cẩn thận đặt khung giá đầu tiên vào vị trí trên khung cơ sở. Hãy nhớ sử dụng 2 dấu phân cách miếng.

4. Tiếp tục xây dựng ngăn xếp bằng cách thêm nền tảng thứ hai và khung giá thứ hai. Lặp lại với hoàn thành giá để mức độ yêu cầu.

5. Cấu hình tối ưu với bìa trên và các bảng điều khiển nhỏ.

Thông Tin Kỹ Thuật

Dùng cho các thiết bị Amply.  Power dầu cd các moden

Kích thước: 50 x 50 x 10 cm (6.3 cm chưa chân)

Cách ly thiết bị với rung chấn bên ngoài

Đánh giá: Kaiser Acoutc - AP2 Dùng cho các thiết bị Amply, Power, Đầu cd các moden
0
5

0 đánh giá

4

0 đánh giá

3

0 đánh giá

2

0 đánh giá

1

0 đánh giá

Trả góp 0%

Solidsteel HF-4 INDIAN ROSEWOOD/ bộ

Liên hệ để có giá tốt nhất: 0908 812 754

Trả góp 0%

Solidsteel HF-4 GLOSS BLACK / bộ

Liên hệ để có giá tốt nhất: 0908 812 754

Trả góp 0%

Solidsteel HF-3 INDIAN ROSEWOOD/ bộ

Liên hệ để có giá tốt nhất: 0908 812 754

Trả góp 0%

Solidsteel HF-3 GLOSS BLACK/ bộ

Liên hệ để có giá tốt nhất: 0908 812 754

Trả góp 0%

Solidsteel S3 - 4 WALNUT/ bộ

Liên hệ để có giá tốt nhất: 0908 812 754

Trả góp 0%

Solidsteel S3 - 3 WHITE (bộ)

Liên hệ để có giá tốt nhất: 0908 812 754